COVID-19: Vårt arbetssätt

Läs mer!

Inspirationsföreläsning – ​ Hur skapar du handlingskraft när framtiden är osäker?

Läs mer och anmäl dig här!

CONNECTING PEOPLE TO THE FUTURE