Connecting people to the future

Vi på The Assessment Company tar förändringsarbete, rekrytering och kompetensutveckling till en ny nivå, genom att bland annat introducera PEOPLE LAB™ – vårt innovativa och forskningsbaserade koncept. Med PEOPLE LAB™ skapas mer träffsäkra urval vid rekrytering, och effektivare träning av individer, ledningsgrupper och team.