Bygg ett företag som tål förändringar

Ett företag som tål förändringar har en affärsmodell som ständigt utvecklas i linje med förändringar i kundernas behov.


Businesswoman making a presentation to her colleagues in office. Office colleagues sitting at the conference room while listening to a presentation.

Vill du att ditt företag ska bli mer robust och utvecklas snabbt och smidigt i linje med förändringar på marknaden? Då är det nödvändigt att utveckla affärsmodellen kontinuerligt.

Det finns flera olika metoder för affärsmodellering. Den som är kanske mest känd är Business Model Canvas. Kombinera förändringsexpertis och kulturarbete för att vara väl förberedd inför förändringar på marknaden. Nedan följer några viktiga steg på resan:

Få insikt

Insiktsarbetet är kärnan i allt utvecklingsarbete – insikt i företagets nuvarande situation, insikt i marknaden och insikt i kundernas behov utgör grunden för en affärsmodell som skapar värde.

Skapa en gemensam målbild

Affärsmodellen beskriver hur ni som företaget ska jobba för att nå målbilden. Målbilden måste därför förankras i organisationen för att affärsmodellen ska fungera. Insikt i organisationens nuläge och en gemensam förståelse för var organisationen ska vara framöver ger en grund för att bygga en modell som beskriver hur organisationen tar sig dit.

Kunden först

För att utveckla er affär måste ni förstå vad som faktiskt ger kunden värde. Det som särskiljer er som företag, er kommunikation och de kanaler ni använder måste baseras på kundernas behov – och utvecklas när kundernas behov förändras (dvs. kontinuerligt)

Affärsmodellen speglar företagets tro på vad kunderna vill ha och hur ni ska skapa mer värde framåt, den tron måste testas kontinuerligt mot marknaden. Ju mer vi vet och ju mindre vi antar, desto större är chansen att lyckas.

Verktygen hjälper dig

Det finns ett antal bra verktyg som hjälper dig att identifiera kundernas behov. Det är exempelvis viktigt att bygga bra värdeförslag, utveckla affärsmodeller och anpassa din organisation. Det är också viktigt att verktygen är rätt i tiden, dvs. det är inte säkert att verktyg som var rätt för 15 år sedan är det rätta verktyget att använda idag. I AC använder vi ett stort antal verktyg i utvecklingsarbetet och valet av verktyg beror på situationen. I arbetet med affärsmodellering är Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur) ofta mycket central.

Det är människorna som står i centrum för utvecklingen.

Bra kundupplevelser skapas först och främst av människor. De bästa företagen i världen utbildar sina anställda för att skapa goda, konsekventa kundupplevelser och där det betyder som mest på kundresan. Företagen ger medarbetarna frihet att agera och vidta åtgärder när de ser möjligheten att skapa en extra bra kundupplevelse.

På detta sätt skapar du “magi” för kunden då du överträffar dennes förväntningar där det betyder allra mest.

AC har spetskompetens inom kundorienterat utvecklingsarbete och affärsmodellering.

Ta gärna kontakt med oss