COVID-19: Vårt arbetssätt

Alla tjänsteområden har testats via digitala lösningar. Vi gör nödvändiga justeringar så att du fortfarande kan uppleva den kvalitet vi är mest kända för.


Det är en utmanande period för många kunder. Vi håller tummarna för att situationen snart kommer att normaliseras. Under tiden har vi testat våra tjänster via digitala verktyg, och många processer levereras fortfarande enligt plan. Intervjuer, case, kompetenskartläggningar och fokusgrupper är exempel på leveranser som våra kollegor nu arbetar med digitalt.

Vår uppdragsmängd präglas också av osäkerhet. Samtidigt ser vi att det efterfrågas råd om hur man kan ta till vara på den nuvarande situationen för att arbeta med utveckling. Då blir det viktigt att prioritera de utvecklingsprojekt som är lämpliga utan fysisk närvaro. Med vissa anpassningar kan en digital implementering skapa mervärde.

Har du frågor eller utmaningar du vill ha inspel kring? Ring oss gärna.

Vi hjälper er och era medarbetare vid eventuella uppsägningar pga Coronakrisen!

Om ni som företag hamnar i ett läge där ni behöver säga upp era medarbetare stöttar vi er i den processen. Vi hjälper dem att hitta vägen tillbaka till arbetslivet men framför allt se till att de behåller energin och engagemanget under tiden.

Fokus ligger på att så snabbt som möjligt hitta vägen fram till en ny anställning. Hur man kommer dit kan se väldigt olika ut. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till med CV och personligt brev, till intervjuträna, till att titta på ens styrkor, utvecklingsmöjligheter och motivationsförmågor eller bara vara ett bollplank i ens tankar om nästa steg.

Ni som arbetsgivare visar att ni tar ert ansvar och är professionella för att långsiktigt säkerställa relationer med både nuvarande som framtida medarbetare. Genom att ge så goda förutsättningar som möjligt till de som får lämna, skapar ni på så sätt goda ambassadörer.

Varför är kommunikation så viktigt?

En lugn och trygg ledare som inger hopp är ovärderligt i en kris. Genom att prata till dina medarbetare, där du visar din empatiska och ansvarstagande sida, där du är transparant och tydlig om situationen som råder och hur det påverkar er som företag och som medarbetare och svarar på alla de frågor som oroade medarbetare ställt, så kan du omvandla oron till positivt och kreativt engagemang.

 • Var en empatisk och stark ledare som tar ansvar
 • Visa förståelse för att rådande situation påverkar oss som företag, dig som medarbetare och samhället i stort
 • Lyssna och visa att vi finns här och att vi gör vårt yttersta
 • Motivera och engagera i en tid av ovisshet och oro
 • Inge lugn och trygghet – tillsammans är vi starka och vi kommer att klara av det här
 • Vara transparent och förmedla frekventa uppdateringar om t.ex.
 • Hur situationen påverkar vår affär
 • Vad vi på ledningsnivå gör i denna krissituation/hur vi hanterar detta (dvs. stabsläge, planer framåt, scenarier, nya actions och eventuella åtgärder)
 • Informera även om det inte finns något att informera om
 • Se möjligheter och berätta om nya kreativa lösningar som skapats – inbringa hopp
 • Svara på vanligt förekommande / inskickade frågor t.ex.
 • Finns det risk för permitteringar?
 • Hur påverkar detta vår försäljning?
 • Hur arbetar ni för att hantera den nya ekonomiska verkligheten?
 • Tacka för samtliga medarbetares insatser och ansträngningar
 • Om och om och om igen

Vad är VD-talk? Vi hjälper dig att formulera, designa och producera ett professionellt ledarskapsbudskap i vårt PeopleLab TM. Din korta film distribueras sedan internt till alla medarbetare.

Varför är det så viktigt just nu? I osäkra tider måste ledarna vara tydliga och transparanta i sin kommunikation. En lugn och trygg ledare som inger hopp är ovärderligt i en kris.

Hur lång tid tar det? Räkna med en timme för coaching och en timme för förberedelse och filmning.