Boka ett möte

Home

Assess your options

Access the future

The Assessment Company

Vi hjälper dig att definiera var ditt företag är idag och var det kommer att vara i framtiden.

Sedan åker vi dit tillsammans.

For improved accuracy and greater effect

Vi har förbättrat metodiken för rekrytering, kompetens och organisationsutveckling. Vår innovation PEOPLE LAB använder teknik för att skapa utrymme för självinsikt, behärskning och utveckling i alla stadier av verksamheten.

Utforska PEOPLE LAB.™

Kundinriktad organisationsutveckling

We’re all customers

Att se sig själv genom kundernas ögon, utifrån och in, är centralt i arbetet med organisationsutveckling. Samtidigt ligger nyckeln till ökat kundvärde ofta hos de anställda. Därför måste anställda också behandlas som kunder, de måste "köpa" förändringen för att förverkliga den.
Läs mer

Strategi och förändring

Involve to evolve

Världen förändras snabbare än någonsin, för att hänga med måste du vara i konstant rörelse. Förändring kräver mer än en stark affärsförståelse, om du vill lyckas måste du ha människor med dig.

Läs mer

Träning och kompetensutveckling

Room for improvement

Det kan finnas många anledningar till att vissa presterar bättre än andra. Ofta handlar det lika mycket om personliga förutsättningar som kunskap och färdigheter. För att avslöja hur individen kan förverkliga sin potential måste man skapa utrymme för självinsikt och behärskning.

Läs mer

Rekrytering och urval

It’s all about aptitude

En av våra viktigaste uppgifter är att ge alla kandidater lika möjligheter att visa sina förmågor. PEOPLE LAB.™ ger en bättre grund för att fatta beslut baserat på hur en kandidat faktiskt hanterar en arbetssituation – inte baserat på förutfattade meningar om hur en kandidat kan prestera.

Läs mer

Vi arbetar med företag
som vågar tänka

ANNORLUNDA

alt here