Bra ledarskap leder till innovation, entreprenörskap, öppenhet, tillit, nyfikenhet, inkludering och inte minst en hållbar lönsam tillväxt. Det är den här typen av ledarskap som vi på AC anser att världen behöver. Ett ledarskap som kan ge ett litet land som Sverige enorma exportframgångar som fascinerar den internationella arenan. Ett ledarskap som präglas av att agera utifrån ny teknologi och de alltmer snabba förändringar som vi ser omkring oss.

Ledarskap- och mentorprogrammet som AC erbjuder är unikt och inkluderar träning på beteendenivå som ger självinsikt och en snabb individuell utveckling. Med vårt unika PEOPLE LAB™* som metod har vi möjlighet att ge och ta feedback till en helt ny nivå. Genom mentorskap, nätverk och utveckling av det personliga ledarskapet blir deltagarna redo att ta nästa steg i sina karriärer.

Nu söker vi nya adepter till ACs Ledarskap- och Mentorprogram hösten 2019!

 

Programinnehåll

Seminarier i 6 moduler.

Modul I: Det personliga ledarskapet

Modul II: Det strategiska ledarskapet

Modul III: Det kommunikativa ledarskapet

Modul IV: Ledarskap i svåra situationer – krishantering och svåra samtal

Modul V: Effektfullt ledarskap

Modul VI: Förändringsledning

Modul VII: Cirkulärt ledarskap – hur håller vi som ledare idag?

 

Mentorskap

En extern företagsledare utmanar deltagaren till att ta nästa steg i karriären inom sitt företag. Mentorn och adepten träffas regelbundet mellan modulerna, totalt 6–8 gånger under hela programmet.

Affärsnätverk

Ett starkt Affärsnätverk är grunden för att klara med- och motgångar under karriären. AC lägger stor vikt vid att skapa ett starkt, tillitsfullt nätverk i den egna årskursen. Efter året med ACs Ledarskap-och Mentorprogram erbjuds deltagarna medlemskap i ACs stora Affärsnätverk, öppet endast för dem som gått ACs program. Detta professionella nätverk med fokus ”affär” genomför ca fyra aktiviteter om året och finns i Stockholm och Göteborg.

Målgrupp

ACs Ledarskap-och Mentorprogram riktar sig till ledare i karriären. Programmet är till för dig som operativ ledare eller verksamhetsansvarig med 3–7 års erfarenhet som är redo att ta nästa steg och axla ett större ansvar. AC ansvarar för att det ska bli en dynamisk grupp med ömsesidigt utbyte mellan deltagarna. Antalet platser är begränsat.

Ansök

Vill du veta mer om ACs Ledarskap- och Mentorprogram? Skicka en intresseanmälan till Jenny Kessler på jenny@theac.se eller ring 0702437901. Antagningen sker löpande med programstart i september 2019.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast: 25 juni 2019

Kostnad: 95 000 kronor per deltagare exklusive moms. Seminarierna genomförs på svenska. Ledare från andra länder är välkomna men förutsätts behärska det svenska språket.

 

*PEOPLE LAB är vår tränings- och utvecklingsarena. Här genomför vi verklighetsbaserade simuleringsövningar med utrymme för observation och direkt feedback. Träning i PEOPLE LAB skapar självinsikt och resulterar i snabba beteendeförändringar.