Boka ett möte

Ledarskapsträning

På en marknad med hög konkurrens krävs ett väl utvecklat ledarskap på alla nivåer. För att ge förutsättningar för framgångsrik verksamhet och att kunna attrahera och behålla talanger måste ledarskapet ligga i linje med organisationens kultur och värderingar. På The Assessment Company är vi specialister på att identifiera och träna på ledarskapsförmågor i en trygg miljö.

Vill du träna din organisation för ett starkare ledarskap?

Boka ett möte

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Självledarskap
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Att leda effektiva team
  • Kommunikation som ledare
  • Förändringsledning
  • Projektledning
  • Coachande ledarskap
  • Leda ledare
  • Strategiskt ledarskap
  • Skräddarsydda ledarutvecklingsprogram

Kontakt Petra Thilers