Boka ett möte

Ledningsgruppsutveckling

I den föränderliga värld som vi idag lever i är en välfungerande och strategisk ledningsgrupp viktigare än någonsin. Vi hjälper er att utvecklas till en effektiva ledningsgrupp med ett dynamiskt arbetssätt som leder din organisation i önskad riktning. På The Assessment Company jobbar vi med forskningsbaserade metoder och tillsammans skapar vi ökad tillit och effektivitet i ledningsgrupper på alla nivåer.

På en marknad med hög konkurrens krävs ett väl utvecklat ledarskap på alla nivåer. För att ge förutsättningar för framgångsrik verksamhet och att kunna attrahera och behålla talanger måste ledarskapet ligga i linje med organisationens kultur och värderingar. Vi hjälper er att utvecklas inom bland annat situations anpassat ledarskap, tillitsbaserat ledarskap och coachande ledarskap. På The Assessment Company är vi specialister på att identifiera och träna på ledarskapsförmågor i en trygg miljö.

Är du intresserad av att få stöd i att förstå era utvecklingsbehov. Varmt välkomna att kontakta oss på The Assessment Company.

Boka ett möte

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Bli ett effektivt ledningsteam
  • Effektiva möten
  • Roll & Ansvar som ledningsgruppsmedlem
  • Mål och uppdrag

Kontakt Petra Thilers