Inspirationsföreläsning - ​ Hur skapar du handlingskraft när framtiden är osäker?

Corona pandemin har medfört en handlingsförlamning som vi snabbt behöver ta oss ur. För att få hjulen att fortsätta snurra i ett nytt normalläge behöver vi sluta fokusera på att skära kostnader och skapa en plan för att bryta trenden och hitta nya intäkter. Vi har därför satt samman en inspirerande timme tillsammans med Peter ”Peppe” Ekmark, författare till boken ”Leda bra eller leda bäst” och Ulf Pettersson, VD på The AC. Tillsammans kommer de att väcka inspiration och nya idéer kopplat till hur vi får tillbaka kraften i våra organisationer. Ett gott ledarskap och en driven säljorganisation har aldrig varit viktigare!

Vi på The AC tar förändringsarbete, rekrytering och kompetensutveckling till en helt ny nivå. Med vårt koncept PEOPLE LAB™ ökar vi träffsäkerheten och möjliggör specifik färdighetsträning hos individer och team. När vår tillvaro kastas omkull måste vi ändra våra framgångsbeteenden. Det hjälper vi er med. 

Delta i vårt webinar den 1 juni kl 11:00-12:00 för att få inspiration och handfasta tips som tar dig till start!

 Välkommen! Läs mer och anmäl dig här!

AC förstärker erbjudandet med Simon Elvnäs unika ledarskapsforskning. Den nya satsningen på tillämpad forskning inom ledarskap är ett sätt att ytterligare fördjupa effekten av ett redan starkt ledarskapsprogram.


AC förstärker erbjudandet med Simon Elvnäs unika ledarskapsforskning
The Assessment Company (AC) förstärker nu sitt erbjudande med den främsta forskningen inom ledarskap och utveckling. AC är sedan knappt två år etablerade som utbildnings-, rekryterings- och managementkonsultbolag och den nya satsningen på tillämpad forskning inom ledarskap är ett sätt att ytterligare fördjupa effekten av ett redan starkt ledarskapsprogram.

Simon Elvnäs forskning är praktiskt orienterad och tillämpad i Sverige. Forskning på beteenden är universellt, men vad som blir avgörande är hur väl det anpassas och hur det tillämpas utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.
– Jag är mycket stolt och glad över att Simon Elvnäs blir en del av vårt erbjudande. För oss på AC är det både ett självklart och naturligt steg att inkludera den främsta forskningen på området vad gäller ledarskap, kodning och analys av vad som skapar ett effektfullt beteende, säger Erik Livéus, Partner på AC.

AC:s koncept utgår från en kombination av det unika PEOPLE LAB™ där ledare genomgår specifik färdighetsträning med film som verktyg i en trygg miljö (off site) och Elvnäs tillämpade forskning kring videoobservationer och handledning på arbetsplatsen (on site). Kombinationen av videoobservation, isolerad träning, praktisk handledning på och utanför arbetsplatsen och mätning av progress i beteende ökar effekten på beteendeförändring hos ledare, säljare och andra deltagare.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Livéus, Partner, The Assessment Company +46 73 412 06 54, erik.liveus@theac.se

Om The Assessment Company AB AC är ett nordiskt konsultbolag som tar förändringsarbete, rekrytering och kompetensutveckling till en ny nivå genom innovativa koncept och forskningsorienterade metoder. Effekten av att jobba med PEOPLE LAB™, där deltagare filmas och observeras samt erhåller återkoppling, är att vi skapar högre självinsikt och en feedbackkultur som är positiv för samarbete och delaktighet. Även träffsäkerhet i rekrytering och urval, och effektivare träning av önskvärda beteenden hos individer, ledningsgrupper och team uppnås. Vi jobbar med specifik färdighetsträning av önskvärda beteenden där färdigheter handlar om individens förmåga att utföra en specifik uppgift.

Om Simon Elvnäs Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon Elvnäs studerat ledares agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.