COVID-19: Vårt arbetssätt

Alla tjänsteområden har testats via digitala lösningar. Vi gör nödvändiga justeringar så att du fortfarande kan uppleva den kvalitet vi är mest kända för.

Det är en utmanande period för många kunder. Vi håller tummarna för att situationen snart kommer att normaliseras. Under tiden har vi testat våra tjänster via digitala verktyg, och många processer levereras fortfarande enligt plan. Intervjuer, case, kompetenskartläggningar och fokusgrupper är exempel på leveranser som våra kollegor nu arbetar med digitalt.

Vår uppdragsmängd präglas också av osäkerhet. Samtidigt ser vi att det efterfrågas råd om hur man kan ta till vara på den nuvarande situationen för att arbeta med utveckling. Då blir det viktigt att prioritera de utvecklingsprojekt som är lämpliga utan fysisk närvaro. Med vissa anpassningar kan en digital implementering skapa mervärde.

Har du frågor eller utmaningar du vill ha inspel kring? Ring oss gärna.

Vi hjälper er och era medarbetare vid eventuella uppsägningar pga Coronakrisen!

Om ni som företag hamnar i ett läge där ni behöver säga upp era medarbetare stöttar vi er i den processen. Vi hjälper dem att hitta vägen tillbaka till arbetslivet men framför allt se till att de behåller energin och engagemanget under tiden.

Fokus ligger på att så snabbt som möjligt hitta vägen fram till en ny anställning. Hur man kommer dit kan se väldigt olika ut. Det kan vara allt ifrån att hjälpa till med CV och personligt brev, till intervjuträna, till att titta på ens styrkor, utvecklingsmöjligheter och motivationsförmågor eller bara vara ett bollplank i ens tankar om nästa steg.

Ni som arbetsgivare visar att ni tar ert ansvar och är professionella för att långsiktigt säkerställa relationer med både nuvarande som framtida medarbetare. Genom att ge så goda förutsättningar som möjligt till de som får lämna, skapar ni på så sätt goda ambassadörer.

Varför är kommunikation så viktigt?

En lugn och trygg ledare som inger hopp är ovärderligt i en kris. Genom att prata till dina medarbetare, där du visar din empatiska och ansvarstagande sida, där du är transparant och tydlig om situationen som råder och hur det påverkar er som företag och som medarbetare och svarar på alla de frågor som oroade medarbetare ställt, så kan du omvandla oron till positivt och kreativt engagemang.

 • Var en empatisk och stark ledare som tar ansvar
 • Visa förståelse för att rådande situation påverkar oss som företag, dig som medarbetare och samhället i stort
 • Lyssna och visa att vi finns här och att vi gör vårt yttersta
 • Motivera och engagera i en tid av ovisshet och oro
 • Inge lugn och trygghet – tillsammans är vi starka och vi kommer att klara av det här
 • Vara transparent och förmedla frekventa uppdateringar om t.ex.
 • Hur situationen påverkar vår affär
 • Vad vi på ledningsnivå gör i denna krissituation/hur vi hanterar detta (dvs. stabsläge, planer framåt, scenarier, nya actions och eventuella åtgärder)
 • Informera även om det inte finns något att informera om
 • Se möjligheter och berätta om nya kreativa lösningar som skapats – inbringa hopp
 • Svara på vanligt förekommande / inskickade frågor t.ex.
 • Finns det risk för permitteringar?
 • Hur påverkar detta vår försäljning?
 • Hur arbetar ni för att hantera den nya ekonomiska verkligheten?
 • Tacka för samtliga medarbetares insatser och ansträngningar
 • Om och om och om igen

Vad är VD-talk? Vi hjälper dig att formulera, designa och producera ett professionellt ledarskapsbudskap i vårt PeopleLab TM. Din korta film distribueras sedan internt till alla medarbetare.

Varför är det så viktigt just nu? I osäkra tider måste ledarna vara tydliga och transparanta i sin kommunikation. En lugn och trygg ledare som inger hopp är ovärderligt i en kris.

Hur lång tid tar det? Räkna med en timme för coaching och en timme för förberedelse och filmning.

Inspirationsföreläsning - ​ Hur skapar du handlingskraft när framtiden är osäker?

Corona pandemin har medfört en handlingsförlamning som vi snabbt behöver ta oss ur. För att få hjulen att fortsätta snurra i ett nytt normalläge behöver vi sluta fokusera på att skära kostnader och skapa en plan för att bryta trenden och hitta nya intäkter. Vi har därför satt samman en inspirerande timme tillsammans med Peter ”Peppe” Ekmark, författare till boken ”Leda bra eller leda bäst” och Ulf Pettersson, VD på The AC. Tillsammans kommer de att väcka inspiration och nya idéer kopplat till hur vi får tillbaka kraften i våra organisationer. Ett gott ledarskap och en driven säljorganisation har aldrig varit viktigare!

Vi på The AC tar förändringsarbete, rekrytering och kompetensutveckling till en helt ny nivå. Med vårt koncept PEOPLE LAB™ ökar vi träffsäkerheten och möjliggör specifik färdighetsträning hos individer och team. När vår tillvaro kastas omkull måste vi ändra våra framgångsbeteenden. Det hjälper vi er med. 

Delta i vårt webinar den 1 juni kl 11:00-12:00 för att få inspiration och handfasta tips som tar dig till start!

 Välkommen! Läs mer och anmäl dig här!

AC förstärker erbjudandet med Simon Elvnäs unika ledarskapsforskning. Den nya satsningen på tillämpad forskning inom ledarskap är ett sätt att ytterligare fördjupa effekten av ett redan starkt ledarskapsprogram.


AC förstärker erbjudandet med Simon Elvnäs unika ledarskapsforskning
The Assessment Company (AC) förstärker nu sitt erbjudande med den främsta forskningen inom ledarskap och utveckling. AC är sedan knappt två år etablerade som utbildnings-, rekryterings- och managementkonsultbolag och den nya satsningen på tillämpad forskning inom ledarskap är ett sätt att ytterligare fördjupa effekten av ett redan starkt ledarskapsprogram.

Simon Elvnäs forskning är praktiskt orienterad och tillämpad i Sverige. Forskning på beteenden är universellt, men vad som blir avgörande är hur väl det anpassas och hur det tillämpas utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.
– Jag är mycket stolt och glad över att Simon Elvnäs blir en del av vårt erbjudande. För oss på AC är det både ett självklart och naturligt steg att inkludera den främsta forskningen på området vad gäller ledarskap, kodning och analys av vad som skapar ett effektfullt beteende, säger Erik Livéus, Partner på AC.

AC:s koncept utgår från en kombination av det unika PEOPLE LAB™ där ledare genomgår specifik färdighetsträning med film som verktyg i en trygg miljö (off site) och Elvnäs tillämpade forskning kring videoobservationer och handledning på arbetsplatsen (on site). Kombinationen av videoobservation, isolerad träning, praktisk handledning på och utanför arbetsplatsen och mätning av progress i beteende ökar effekten på beteendeförändring hos ledare, säljare och andra deltagare.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Livéus, Partner, The Assessment Company +46 73 412 06 54, erik.liveus@theac.se

Om The Assessment Company AB AC är ett nordiskt konsultbolag som tar förändringsarbete, rekrytering och kompetensutveckling till en ny nivå genom innovativa koncept och forskningsorienterade metoder. Effekten av att jobba med PEOPLE LAB™, där deltagare filmas och observeras samt erhåller återkoppling, är att vi skapar högre självinsikt och en feedbackkultur som är positiv för samarbete och delaktighet. Även träffsäkerhet i rekrytering och urval, och effektivare träning av önskvärda beteenden hos individer, ledningsgrupper och team uppnås. Vi jobbar med specifik färdighetsträning av önskvärda beteenden där färdigheter handlar om individens förmåga att utföra en specifik uppgift.

Om Simon Elvnäs Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon Elvnäs studerat ledares agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.