AC förstärker erbjudandet med Simon Elvnäs unika ledarskapsforskning. Den nya satsningen på tillämpad forskning inom ledarskap är ett sätt att ytterligare fördjupa effekten av ett redan starkt ledarskapsprogram.


AC förstärker erbjudandet med Simon Elvnäs unika ledarskapsforskning
The Assessment Company (AC) förstärker nu sitt erbjudande med den främsta forskningen inom ledarskap och utveckling. AC är sedan knappt två år etablerade som utbildnings-, rekryterings- och managementkonsultbolag och den nya satsningen på tillämpad forskning inom ledarskap är ett sätt att ytterligare fördjupa effekten av ett redan starkt ledarskapsprogram.

Simon Elvnäs forskning är praktiskt orienterad och tillämpad i Sverige. Forskning på beteenden är universellt, men vad som blir avgörande är hur väl det anpassas och hur det tillämpas utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.
– Jag är mycket stolt och glad över att Simon Elvnäs blir en del av vårt erbjudande. För oss på AC är det både ett självklart och naturligt steg att inkludera den främsta forskningen på området vad gäller ledarskap, kodning och analys av vad som skapar ett effektfullt beteende, säger Erik Livéus, Partner på AC.

AC:s koncept utgår från en kombination av det unika PEOPLE LAB™ där ledare genomgår specifik färdighetsträning med film som verktyg i en trygg miljö (off site) och Elvnäs tillämpade forskning kring videoobservationer och handledning på arbetsplatsen (on site). Kombinationen av videoobservation, isolerad träning, praktisk handledning på och utanför arbetsplatsen och mätning av progress i beteende ökar effekten på beteendeförändring hos ledare, säljare och andra deltagare.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Livéus, Partner, The Assessment Company +46 73 412 06 54, erik.liveus@theac.se

Om The Assessment Company AB AC är ett nordiskt konsultbolag som tar förändringsarbete, rekrytering och kompetensutveckling till en ny nivå genom innovativa koncept och forskningsorienterade metoder. Effekten av att jobba med PEOPLE LAB™, där deltagare filmas och observeras samt erhåller återkoppling, är att vi skapar högre självinsikt och en feedbackkultur som är positiv för samarbete och delaktighet. Även träffsäkerhet i rekrytering och urval, och effektivare träning av önskvärda beteenden hos individer, ledningsgrupper och team uppnås. Vi jobbar med specifik färdighetsträning av önskvärda beteenden där färdigheter handlar om individens förmåga att utföra en specifik uppgift.

Om Simon Elvnäs Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon Elvnäs studerat ledares agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål.