Anki Bromert är utbildad samtalsterapeut och coach från Huma Nova med inriktning på beteenden. Hon har även Steg 1 inom metodiken ACT och KBT. Anki har en lång bakgrund inom försäljning av tjänster från bl a IDEnet, Microsoft Partner. De sista åren även som försäljningschef. På Thomasinternational hade Anki kundansvar där hon hjälpte kunderna med bl a rekrytering, coaching, individ- och grupputveckling med fokus på kommunikation. På fritiden rider Anki med inriktning på dressyr och har två hundar.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ankibromert/