Daniel Ginman, är Management Consult och ansvarig för kontoret i Göteborg. Daniel har studerat marknadsföring på Lunds Universitet och har en lång erfarenhet inom FMCG/Retail i Sverige och internationellt. Han har haft flera ledande befattningar inom främst försäljning, affärsutveckling och marknadsföring i större företag såsom Arla Foods, ICA, Unilever. De senaste sex åren har Daniel drivit egen konsultverksamhet med fokus på affärsutveckling.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-ginman-4b3b791b/