Erik Livéus är Management Consultant & Partner i The Assessment Company AB. Erik har arbetat som konsult och haft chefsbefattningar på flertalet konsultorganisationer samt startat och drivit egna bolag.

Erik hjälper såväl mindre företag som några av Sveriges största företagskoncerner inom, förändringsprocesser, teamutveckling och utbildning. Uppdragsgivare är i huvudsak ledningspersoner, företrädesvis VD, ViceVD samt Kommunikations- och HR-direktörer.

Med energi och pedagogik skapar Erik en miljö till förståelse, delaktighet och engagemang i såväl ledningsgruppen som i större forum. Drivkraften är att få individ och organisation att gå från insikt till handling.

Erik har en civilingenjörsexamen från KTH med inriktning industriell ekonomi samt är certifierad utbildare inom NLP.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/erik-livéus-6076855/