Petra Thilers är Managementkonsult och Partner på The Assessment Company AB. Petra är psykolog och har tidigare disputerat vid Karolinska Institutet.

Petra arbetar idag med att utveckla ledare, team och individer i både stora och små företag. Hon har även en gedigen erfarenhet inom kompetenskartläggning, chefscoachning, rekrytering och assessment av olika slag.

Med stort fokus på forskning och motivation har hon har drivit utbildningsinsatser och utvecklat koncept kring en mängd analysverktyg och skräddarsydda program.

På fritiden tränar hon friidrott där hon inriktar sig på sprintdistans.

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/petrathilers/