Bröderna Stian och Steffen Dyre Hansen hade länge en vision om att skapa en verksamhet som kunde tillföra organisationer och människor något unikt och annorlunda. Efter att ha suttit på ledande positioner i 15 år, i Norgesgruppen respektive Mercuri Urval, fullföljde de INSEADs Executive Management-program med fokus på strategi, innovation och ledarskap. Teorin om Blue Ocean Strategy har varit en starkt bidragande faktor i grundandet av The Assessment Company AS. Affärsidén är baserad på två viktiga aspekter; differentiering i positionering mot sektorn i helhet, och unikitet genom innovation i produkter och lösningar i synnerhet.

Centralt i etableringen var frågorna:

  • Kan vi hitta ett sätt att utvärdera kandidater som har mycket högre validitet än de som redan finns på marknaden?
  • Kan vi, bortsett från att använda praxis i branschen, utveckla ett koncept som mer noggrant bedömer färdigheter?
  • Kan vi utveckla en tränings-och utvecklingsmetod som har en bättre effekt och ger snabbare resultat för våra kunder?

Våra nyckelkunder i dag är rersursstarka företag med ett professionellt tankesätt när det gäller att se prestanda och potential i andra, och som ser mänskliga resurser i sammanhang med företagets övergripande strategi.

The Assessment Company tror på insikt och prestationsorientering. Att ha en bra affärsförståelse är att vara strategisk och inte minst förstå människor är mycket viktiga i företagets tillvägagångssätt och grunden för de lösningar vi erbjuder. The Assessment Company vill göra skillnad, både för våra kunder, kandidater och kollegor.