Det handlar om att sätta kunden i fokus när vi bygger och utvecklar organisationen

Centralt i arbetet med strategi, innovation och affärsutveckling är att skapa värde – att bygga en organisation som kan skapa mervärde med befintliga resurser, eller samma värde med mindre resurser. Det handlar lika mycket om att välja bort som det handlar om att lägga till. Kundinsikt utgör grunden för kundorienterad utveckling – där organisation, produkter och tjänster anpassas till kundens behov.

I AC börjar vi alltid att samarbete med att skapa insikt. Efter det skräddarsyr vi ett utvecklingsprogram som är anpassad till ert behov och situation. Vi hjälper till med affärsmodellering, kundanalyser, processförbättring (LEAN), innovation, organisationsutveckling och serviceutveckling. Sist, men inte minst är det viktigt att arbetet leder till en betydande förbättring hos er. Då är organisationens medarbetare och kompetens ofta centrala.

Många gånger består utvecklingsarbetet av fyra nyckelfaser:

Insikt – I organisationsutveckling är det centralt att kunna se sig själv genom kundernas ögon, utifrån och in. För att du ska bli bättre måste du förstå vad som faktiskt ger kunden värde och hur din organisation presterar eller uppfattas i kundens ögon.

Kundresan – Genom att förstå kundresan kan du bygga bättre upplevelser. Det handlar om vad kunden gör på resan, före, under och efter en specifik handling. Ofta är just kundanalysen vara en bra utgångspunkt för vidare utvecklingsarbete.

Organisationsdesign – När insiktsarbetet är klart börjar designfasen. Beroende på typ av projekt använder vi olika metoder inom affärsmodellering, LEAN och innovation. Huvudmålet kommer alltid att vara att anpassa processer, tjänster eller produkter på ett sätt som minskar kundernas smärtpunkter och förbättrar de områden som ger kunden värde.

Förändring – Nyckeln till ökat kundvärde ligger hos dina anställda som genom träning kommer att kunna skapa värde för kunderna. Med träning i PEOPLE LABTM hjälper vi organisationens anställda och chefer att effektivt anpassa sig till önskat beteendemönster.

 

 

Vill du komma igång?

Vi hjälper till med hela processen, eller en del av den. Kontakta affärsområdeschefen för ett samtal.


Kontakta Knut Are Nordheim, Head of Business Design

Affärsmodeller

Ett företag som klarar förändringar på ett smidigt sätt har ofta en affärsmodell som utvecklats i linje med kundens behov.

Läs mer

 

Så här bygger du värde för kunden

Oavsett om du arbetar B2B eller B2C, är kundinsikt, kundresan, organisationsstruktur och kompetens fyra viktiga punkter när du vill öka kundvärdet.

Läs mer

Konsulter som förstår din organisation

Varje val att utföra kompetensutveckling och rekrytering bör baseras på ett strategiskt beslut. På samma sätt kommer ett strategiskt beslut ofta att ställa nya krav på både kompetens och organisationsstruktur. Det är därför viktigt att förstå relationen mellan strategi, kompetens och utveckling.

Läs mer om alla våra erbjudanden