Boka ett möte

People Lab

Vi har utvecklat ett unikt tillvägagångssätt för rekrytering, kompetens- och organisationsutveckling. Med vårt koncept PEOPLE LAB.™ använder vi innovativa och forskningsbaserade metoder för att skapa självinsikt och utveckling på samtliga nivåer i en verksamhet. 

Vi tar kompetensutveckling, rekrytering och förändringsarbete till en ny nivå. 

På The Assessment Company lägger vi fokus på ett gediget insiktsarbete för att kunna skräddarsy utvecklingsinsatser och maximera träffsäkerheten i urval till våra kunder. För att skapa effekt behöver vi veta vad just ni behöver utveckla och rekrytera för att nå framtida mål.  

Vi skräddarsyr därefter case/arbetsprov baserade på insiktsfasen, case som deltagarna sedan agerar på i vårt PEOPLE LAB™. Konceptet baseras på tre grundpelare: träning/genomförande av arbetsprov, feedback och film som verktyg. PEOPLE LAB™ är utvecklat i syfte att stimulera snabb beteendeförändring hos individer och grupper i utveckling eller i syfte att kunna bedöma en kandidat utifrån faktisk prestation.  

Om ni är inne i en strategi- eller förändringsprocess hjälper vi dig att skapa insikt kopplat till vilka behov din organisation kommer att ha i framtiden, vad som skapar kundvärde och hur du och dina kollegor kan bidra till att driva organisationen framåt. Vi visualiserar insikter och faciliterar framtida behov i vårt PEOPLE LAB™ vilket resulterar i att skapa delaktighet och engagemang kring förändringsarbete. 

Jag trivdes verkligen i People Lab! Snacka om en mästerskapskänsla efteråt. Kan jag göra det igen?
Kandidat i rekryteringsprocessen