Boka ett möte

People Lab

Vi har utvecklat metodiken för rekrytering, kompetens- och organisationsutveckling. I vårt koncept PEOPLE LAB.™ använder vi innovativa och forskningsbaserade metoder för att skapa självinsikt, och utveckling i alla led i  verksamheten.

Vi tar kompetensutveckling, rekrytering, och förändringsarbete till en ny nivå.

Genom grundligt insiktsarbete skapar vi en konkret bild av kritiska situationer som är avgörande för medarbetarna att bemästra i sin vardag. Vi skräddarsyr därefter case   baserat på detta, och det är i PEOPLE LAB.™ som dessa situationer utspelas. . Som deltagare i en träningsprocess  eller som kandidat i en rekryteringsprocess får du i PEOPLE LAB.™ möjlighet att visa vad du är bra på och där  du kan bli bättre. Som medarbetare i ett företag som är inne i en strategi- eller förändringsprocess får du insikt i vilka behov din organisation kommer att ha i framtiden, vad som skapar kundvärde och hur du och dina kollegor kan bidra till att driva organisationen framåt.

Jag trivdes verkligen i People Lab! Snacka om en mästerskapskänsla efteråt. Kan jag göra det igen?
Kandidat i rekryteringsprocessen