CONNECTING PEOPLE TO THE FUTURE

The Assessment Company anser att insikt och konkreta bevis är användbart i nästan alla organisationsprocesser. I både urval- och utvecklingsprocesser är kunskap om det förväntade beteendemönstret i kritiska arbetssituationer viktigt. Med detta i åtanke har The Assessment Company utvecklat ett unikt verktyg; PEOPLE LAB.™. Detta adderar en helt ny dimension i urvalsprocesser, och är ett innovativt utvecklingsverktyg när det kommer till både grupper och individer.

PEOPLE LAB.™, sponsrat av Innovation Norway, är både en urval-och utvecklingsarena med teknologi och smarta digitala lösningar som möjliggör nya koncept inom HR, strategiskt tänkande, insikt, observation och kunskap.