Träffsäker rekrytering och urval

AC grundades med inställningen att det behövde ske en utveckling inom branschen. Alltför länge har branschen arbetat på samma sätt med traditionella metoder som har haft för låg träffsäkerhet. Rekrytering är ett strategiskt beslut – en ny medarbetare ska inte bara vara rätt i dag, utan också i framtiden. Därför har vi utvecklat en metod som ger högre träffsäkerhet och ett mervärde – både för dig som rekryterar och för kandidaten.

SKAPA INSIKTER: Varje urval är ett strategiskt beslut. Vi startar uppdraget med att förstå dom strategiska möjligheterna och utmaningar du står inför. Genom att träffa nyckelpersoner så bygger vi inblick i var din organisation står idag, vart du ska i framtiden och vilken typ av färdigheter dina nya anställda ska ha för att driva organisationen i rätt riktning.

GENERERA INTRESSE: En framgångsrik rekryteringsprocess beror på få in bra ansökningar och ofta måste bra kandidater motiveras för att söka till rollen. Vi erbjuder search, videoannonser och en skräddarsydd marknadsstrategi som stödjer ert varumärke och ökar kandidaternas motivation.

BEDÖMMA: Enligt forskning är arbetsprover (case) det bästa sättet att predicera en kandidats förmåga att hantera utmaningar i rollen. Genom att kandidaten genomför tester och en medverkar i en kompetensbaserad djupintervju, så bygger vi en gedigen insikt om personliga egenskaper, färdigheter och motivation. Kandidaten får även möjlighet att visa sin potential och kompetens inom genom att utföra skräddarsydda case i PEOPLE LABTM. Resultatet från casen ger en fördjupad kunskap i förmågan att samspela, att använda sin kompetens och hur man agerar/reagerar i olika sammanhang.

BESLUTA: Alla case som genomförs i PEOPLE LABTM filmas. Du som beställare får alltid en skriftlig kandidatrapport, filmer från PEOPLE LABTM och vägledning av någon av våra konsulter. Du får med andra ord ett gediget beslutsunderlag som är avgörande för att både välja rätt och för att introducera kandidaten i sin nya roll på bästa tänkbara sätt. Genom att vi följer upp och stöttar kandidaterna under hela processen får vi en tydlig bild av kandidatens styrkor och utvecklingsområden kopplade till rollen, samt vad som krävs av ledaren/organisationen för att kandidaten ska lyckas.

 

 

Behöver du hjälp med rekrytering?

”Att ta hand om både kund och kandidat är en av våra viktigaste uppgifter. Både kunder och kandidater som är i processen med oss ​​måste uppleva lärande genom processen.”

Kontakta Ulf Petterson, Head of Invite

Konsulter som förstår din organisation

Varje val att utföra kompetensutveckling och rekrytering bör baseras på ett strategiskt beslut. På samma sätt kommer ett strategiskt beslut ofta att ställa nya krav på både kompetens och organisationsstruktur. Det är därför viktigt att förstå relationen mellan strategi, kompetens och utveckling.

Alla våra erbjudanden