Boka ett möte

Cecilia Levander

anställda

Cecilia Levander

Cecilia Levander är Management Consultant i The Assessment Company AB. Cecilia har 30 års erfarenhet av ledarskap och förändringsledning i rollen som chef och som konsult. 

Cecilia har flerårig erfarenhet av att designa och leda olika former av utvecklingsinsatser samt utbildningsprogram både på strategisk och operativ nivå samt löpande följa upp och utvärdera faktisk effekt av insatserna. Cecilia brinner för ständig utveckling av både individer och organisation.

Med högt engagemang och en tydlighet stöttar Cecilia större såväl som mindre företag att utveckla sin organisation, dess individer samt kulturen mot faktiska affärsresultat och satta mål genom utveckling av ledningsgrupper, ledarna i samtliga nivåer samt teamutveckling. Drivkraften är att få det att hända och att göra en skillnad.

Cecilia är certifierad i Kirkpatrick Partners modell, som är en standard för att mäta resultat och effekten av ett utbildningsprogram, samt metodiken High Performance Learning Journey (HPLJ) som är baserad på Professor Robert Brinkerhoffs forskning kring lärande, hållbara beteendeförändringar och vad som ger resultat.

Tillbaka