Säkra rätt fokus i strategiprocessen samt öka tempot och genomslaget i implementeringen

Studier visar att över 70 procent av allt förändringsarbete misslyckas. Nio av tio strategiexekveringar fallerar. Så vad krävs för att lyckas med strategi- och förändringsarbete?

Svaret är att du behöver förstå komplexiteten i såväl nuvarande situation som i möjliga framtida scenarios. Samtidigt som du involverar dina medarbetare på resan. Vi hjälper dig att definiera var ditt företag är idag och vart det ska i framtiden. Sedan tar vi oss dit – tillsammans.

Insikt: Genom att förstå såväl externa drivkrafter som interna utmaningar av nuläget får ni ett gemensamt underlag för att definiera vikten till transformation samt i vilken riktning ni ska och sätta planen för att ta er dit. I insiktsfasen definierar vi var din organisation är idag och var den ska vara i framtiden.

Ramverk: Med ett bra ramverk, med utgångspunkt i bäst praxis och gedigen erfarenhet av affärsutveckling, ledning, strategi och förändringsarbete säkerställer vi progress, tempo och resultat i strategiprocessen.

Facilitering: En lyckad strategi- och implementeringsprocess bygger på engagemang, förankring och förmågan att ställa relevanta frågor. Vi faciliterar processen för att säkerställa att den tid du spenderar ger värde, får med alla perspektiven och är genomförbar.

Förändring: Framgångsrik strategi-implementering och transformation sker genom delaktiga, motiverad och kompetenta medarbetare.  Med processer som involverar och engagerar samt specifik färdighetsträning i PEOPLE LABTM möjliggör vi beteendeförändringar och rustar dina ledare och medarbetare att lyckas.

Vill du komma igång?

”När det verkligen gäller är det människorna i organisationen som kommer att göra skillnaden. Förändring kräver mer än en stark affärsförståelse och strategi. För att lyckas måste du ha dina anställda med dig”.

Kontakta Erik Livéus, Head of Strategy & Change

Strategiprocessen drivs ofta av kundinsikt

Läs mer om hur vi arbetar med detta.

Kundeorienterad organisationsutveckling

Konsulter som förstår din organisation

Varje val att utföra kompetensutveckling och rekrytering bör baseras på ett strategiskt beslut. På samma sätt kommer ett strategiskt beslut ofta att ställa nya krav på både kompetens och organisationsstruktur. Det är därför viktigt att förstå relationen mellan strategi, kompetens och utveckling.

Alla våra erbjudanden