Boka ett möte

Tjänster

Digitaliserings- och förändringstakten accelererar i samhället vilket ställer helt nya krav på organisation och medarbetare. Att skapa en flexibel organisation där ledare och medarbetare står rätt rustade för att möta framtiden är därför avgörande. Vi lägger därmed stor vikt vid att tydliggöra kopplingen mellan företagets strategiska inriktning och medarbetarnas kompetens- och utvecklingsbehov. Vi börjar med att kartlägga kompetensgap och minskar dem genom kompetensutveckling av befintliga medarbetare och rekrytering av nya.

Strategi- och
organisationsutveckling

Involve to evolve

En lyckad strategi- och förändringsprocess bygger på engagerade och involverade medarbetare. Genom att använda forskningsbaserade processer och effektiva metoder för engagemang utvecklar vi flexibla företag som snabbt anpassar sig till förändringar i omvärlden. Vi hjälper dig att definiera var ditt företag är idag och vart det ska i framtiden. Sedan tar vi oss dit – tillsammans.

Läs mer
background

Träning och
kompetensutveckling

Room for improvement

Med den ökade förändringstakten är det viktigt att ledare och medarbetare har den kompetens som krävs för att realisera företagets mål. Det är därför centralt att lyckas både med reskilling och upskilling.

Vi använder PEOPLE LAB.™ för att få en snabbare och långvarig effekt av kompetensutvecklingen.

Läs mer
background

Rekrytering
och urval

It's all about aptitude

Rekrytering av nya medarbetare är en av de mest strategiskt viktiga arbetsuppgifter en ledare har. Konkurrensen är hög och det är avgörande att välja rätt person. “Aptitude” handlar om att identifiera en naturlig potential. Endast genom att se människor agera i en verklig situation kan man hitta den verkliga potentialen. Ibland kan den verkliga potentialen hittas där man minst förväntar sig det.

Läs mer
background