För engagemang, lojalitet och långsiktigt hållbara lösningar med magiska kundupplevelser som resultat!

Nöjda kunder ger långsiktiga relationer och ökad tillväxt. Men vad ska till för att vinna kundens lojalitet? Hur anpassar du verksamheten och samtidigt skapar engagerade medarbetare?

Det är viktigt att alla delar i kedjan strävar mot en gemensam målsättning samt att samtliga ingående komponenter är i fas; från strategi och organisation till ledarskap och kultur. För att lyckas behöver du:

 1. Flexibel & Anpassningsbar – Jobba aktivt med värderingar och tydliggör vilka önskade beteenden ni vill se, det ger möjligheter för människor att agera och bidrar till att riva silos
 2. Förståelse för andras perspektiv – Genom att kontinuerligt observera och förstå de underliggande behoven hos kunder har du rätt förutsättningar att ständigt lära, utveckla och testa iterativt för att möta kundens behov
 3. Innovera – Säkerställ att strategier och målsättningar kontinuerligt uppdateras med stöd av ledarskap som karaktäriseras av öppenhet, tillit, nyfikenhet, inkludering och uppmuntrar till innovation
 4. Glöm inte framtiden – Bli ostoppbar genom att hantera befintliga erbjudande och samtidigt utforska en pipeline med potential av nya erbjudanden
 5. Hjälp och stötta varandra – Involverar och motivera hela organisationen till att kontinuerligt jobba med att  utveckla för ökad kundnytta

Vårt erbjudande omfattar alla områden och sträcker sig inom kundcentrering, enskilda kundresor samt fokusgrupper till helhetsuppdrag. Vår rekommendation är att inleda med en kartläggning där vi identifierar GAP för prioritering framåt. Läs gärna mer om vårt erbjudande längre ner.

Vi tar utgångspunkt i beprövade designmetoder med kund i fokus.

Vill du komma igång eller få hjälp att komma vidare i ditt arbete?

Kontakta oss idag

Upplevelseresor

Ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att sätta fokus på rätt aktiviteter genom involvering av kund och engagemang från medarbetare.

 • Kandidatresan – För att attraherar rätt kompetens
 • Medarbetarresan – För att behålla motiverade och engagerade medarbetare samt etablera en värdeskapande kultur
 • Kundupplevelseresan – För att säkerställa prioriteringar och finansiell stabilitet

Kartläggning​

För att lyckas i ert arbete med att öka genomförande baserat på kundbehov är det viktigt att alla delar i organisationen tar hänsyn till kundperspektivet. Med hjälp av vår kartläggning får ni en gemensam bild av aktuellt nuläge vilket möjliggör etablering av önskat målläge. Utifrån identifierat GAP stöttar vi er i prioritering av aktiviteter och hjälper er i förflyttningen mot kundcentrering inom följande områden:

 • Strategi & Ledning
 • Kultur
 • Kundinsikt och mätningar
 • Organisation
 • Styrmodell

Vi erbjuder även tjänster inom följande områden:

 • Fokusgrupper
 • Kundintervjuer
 • Portföljstyrning med kunden i fokus och rätt förutsättningar för kontinuerlig utveckling
 • Kulturaktivering
 • Rekrytering och urval där nya färdigheter krävs
 • Utvecklingsprocesser för att minska färdighetsgap / utveckla nya färdigheter och kompetenser.
 • Ledarutveckling

 

 

 

 

 

 

Här kan du läsa mer om några av de designverktyg vi använder oss av