The Assessment Company hjälper organisationer att utveckla och genomföra strategin i förändrings- och utvecklingsprocesser. Vi ser till att rätt person är på rätt plats med rätt förutsättningar för att möta både nuvarande och framtida utmaningar. 

Här är många av våra tjänsteområden berörda: 

  • Kundperspektiv och kundanalys 
  • Organisationsanalys för att förstå förväntningar, attityder, styrkor och svagheter i organisationen 
  • Organisationsdesign för att hitta en optimal organisation relaterat till kundutveckling och effektivitet 
  • Utveckla rollbeskrivningar och kravspecifikationer för att beskriva ansvarsområden och förväntningar, samt beskriva gränssnitt mellan roller 
  • Urvalsprocesser vid förändring av organisation
  • Rekrytering och urval där nya färdigheter krävs
  • Utvecklingsprocesser för att minska färdighetsgap / utveckla nya färdigheter och kompetenser.