Business Design – Understand your customer, design and improve the customer experience

Goda och långsiktiga kundrelationer ger ökad tillväxt. Men vad ska till för att du ska vinna kundens lojalitet och hur kan din verksamhet i större utsträckning anpassa sig till kundens behov för att möta förväntningar som leder till framgång? Att skapa insikter om din kund samt möjliggöra för dina anställda att agera på behov ökar förutsättningarna för nöjda kunder och engagerade medarbetare.

KUNDORIENTERING​

Handlar om att utgå från kundens perspektiv – utifrån och in! Annars riskerar du att fokusera på interna utmaningar och prioritera fel. Med fel utgångspunkt får du ofta fel resultat, vilket leder till missnöjda kunder och förlorade intäkter. Genom att vara kundorienterad skapar du insikt i vad kunden förväntar sig och förstår vad som behöver göras för att organisationen bäst ska leverera mot förväntningarna.

FÖRSTÅ ANVÄNDARE OCH SKAPA GODA KUNDUPPLEVELSER​

Handlar om att strukturera och förtydliga vad kunden gör och känner på sin resa före, under och efter i samband med köp av produkt eller konsumtion av tjänst. Det börjar med att förstå innehållet i det egna erbjudandet av produkter och tjänster, men också de mest relevanta kundresorna i ditt företag. Utifrån denna kartläggning får du en tydlig bild av förbättringsområden och prioriteringar. Med detta som bakgrund skapas intuitiva lösningar och goda kundupplevelser.

MEDARBETARE SKAPAR KUNDUPPLEVELSER​

Att etablera goda kundupplevelser handlar om att förstå de kontaktpunkter där medarbetaren möter kunden. Genom träning av medarbetaren kan du skapa ökat värde för kunden och därmed skapa mervärde för företaget.