Boka ett möte

Rekrytering och urval

It's all about aptitude

Rekrytering av nya medarbetare är en av de mest strategiskt viktiga arbetsuppgifter en ledare har. Konkurrensen är hög och det är avgörande att välja rätt person. “Aptitude” handlar om att identifiera en naturlig potential. Endast genom att se människor agera i en verklig situation kan man hitta den verkliga potentialen. Ibland kan den verkliga potentialen hittas där man minst förväntar sig det.

Med PEOPLE LAB™ har vi utvecklat en metod som ger högre träffsäkerhet i urvalsprocessen vid anställning av ledare och specialister. För att kandidaten ska kunna visa sin potential och sin förmåga att fylla den nya rollen använder vi oss av anpassad intervjuteknik, tester och praktiska case. I PEOPLE LAB™ bedöms kandidaten på hens förmåga att samspela och interagera, samt professionell kompetens och resonemang.

I rekryteringsprocesser krävs ofta en hög kompetens på ledare- och specialistnivå. Du behöver någon med erfarenhet och affärsförståelse som kan se rekrytering i ett strategiskt perspektiv. Vi börjar alltid uppdraget med att förstå det strategiska perspektivet och verksamhetens önskade och framtida position, det vill säga, vilka specifika färdigheter, prestationer och beteenden blir viktiga framåt för att uppfylla målen. Med aktiv sökning och några av branschens mest innovativa annonslösningar sträcker vi oss långt för att hitta rätt kandidater. Genom ett nyfiket, likvärdigt och ärligt förhållningssätt skapar vi kandidatupplevelser utöver det vanliga.

Våra konsulter har lång erfarenhet, branschkunskap och kandidatnätverk i en mängd olika branscher. Vi pratar med nyckelpersoner för att få inblick i var din organisation står idag, vart du ska i framtiden och vilka färdigheter en ny medarbetare bör ha för att driva organisationen i rätt riktning. Vi bistår med ett brett utbud av ledarskap och specialistroller:

Ledning – CEO, CFO, COO, CIO, marknadsdirektör, försäljningschef, HR -chef, innovationsdirektör, fabrikschef, teknisk chef, ledarroller inom offentlig sektorn.

Specialister – ekonomi och redovisning, analytiker, ingenjörer, KAM, kommunikation och marknadsföring, HR och HSE, hållbarhetskonsulter, projektledare, konsulter.

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Produktion och publicering av jobbannonser via bilder eller film (green screen)
  • Programmatisk/målgruppsriktad annonsering
  • Search / Screening / Intervjuer
  • Case och arbetsprover
  • Second opinion (psykometriska tester + verklighetsnära case)
  • Interim management – matchning och uthyrning av externa ledare och specialister
  • Onboarding
  • Outplacement/konvertering
  • Rekryteringsutbildning
  • Utveckling av kandidatupplevelsen

Kontakta Elin Midtskogen