The Assessment Company har en grundläggande tro på att rätt person på rätt plats under rätt förutsättningar möjliggör framgång idag och i framtiden. Invite är vårt koncept för kompetensbaserad rekrytering och urval. Som utgångspunkt för Invite använder vi vårt koncept Insight.  Insikt och förståelse för våra kunders nuläge och vision skapar den grund vi behöver för ett kvalitativt och träffsäkert urval. Respekt för kandidater, professionalism, diskretion och god kommunikation karaktäriserar våra rekryteringsprocesser. 

PEOPLE LAB.™ utgör en essentiell del av vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.  PEOPLE LAB.™  skapar insikt och kunskap om kandidaters förmåga att lyckas i positionen. 

 

PEOPLE LAB SELECTION 

Genom att få största möjliga insikt om kandidaten säkerställer vi att du får ut önskade prestationer och beteenden från kandidater du anställer. I PEOPLE LAB.™ agerar slutkandidater i verkliga situationer för att få svar på b.la:  

·        Hur kommer kandidaten att bete sig i vardagen?  

·        Hur kommer kandidaten att närma sig affärskritiska frågor?  

·        Hur kan kandidatens agerande ge sig uttryck i organisationen?

·        Hur ger kandidatens professionella färdighet sig uttryck?  

·        Hur är deras förmåga till social interaktion? 

 

Vi använder metoder och gör urval baserat på forskning för att du ska få en djupare insikt om kandidatens lämplighet för tjänsten. Både du som uppdragsgivare men även kandidaten får efter genomfört uppdrag ta del av de styrkor och utvecklingsområden som finns. Allt för att ni ska få bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktig och effektfullt samarbete.