Invite är vårt unika koncept för kompetensbaserad rekrytering och urval. Vi hjälper våra kunder hitta rätt person till rätt plats med rätt förutsättningar för att möta nuvarande och framtida behov.

Som utgångspunkt för Invite använder vi vårt Insight-koncept. Insikt och förståelse för våra kunders situation skapar den grund vi behöver för ett kvalitativt och träffsäkert urval. Respekt för kandidater, professionalism, diskretion och god kommunikation karaktäriserar våra rekryteringsprocesser.

PEOPLE LAB.™, vår innovativa urvalsarena, är centralt i vårt arbete. PEOPLE LAB.™ möjliggör en effektiv, kvalitativ och träffsäker urvalsprocess genom teknologi och smarta digitala lösningar.

 

EXECUTIVE SEARCH

Vi hjälper organisationer att identifiera och attrahera rätt personer till ledande befattningar. Executive search lämpar sig bäst för tillsättning av styrelseledamöter, ledningsgruppsroller, mellanchefer och viktiga specialister, och det är där vi har vår erfarenhet och styrka.

Executive search är en del av Invite, som är vårt unika koncept för rekrytering. Vår ambition är att alltid överträffa våra kunders högt ställda förväntningar genom att leverera bästa tänkbara kandidater. Respekt för kandidater, professionalism, diskretion och god kommunikation karaktäriserar våra rekryteringsprocesser.

 

REKRYTERING & URVAL

The Assessment Company har en grundläggande tro på rätt person på rätt plats under rätt förutsättningar möjliggör framgång idag och i framtiden. Av detta skäl har vi i vårt Invite-koncept utvecklat innovativa och effektiva metoder för att attrahera rätt kandidater för varje process.  PEOPLE LAB.™ utgör en essentiell del av vår kompetensbaserade rekryteringsprocess. PEOPLE LAB.™ skapar insikt och kunskap om kandidaters förmåga att lyckas i positionen.