Boka ett möte

Säljträning

Room for improvement

I en allt mer digitaliserad värld, har inköpare och konsumenter ofta en gedigen produktkunskap redan innan kontakt etableras med en säljare. Det innebär att vi som säljare behöver agera annorlunda för att fortsätta vara relevanta. Men, att agera annorlunda och använda nya beteenden kan upplevas jobbigt pga. otrygghet och brist pà kunskap. I PEOPLE LAB.’ skapar vi trygghet genom att trana pá nya beteenden som blin viktiga för just ditt säljteam.

Har du funderingar kring säljträning?

Booka ett möte

eller kontakta Erik Livéus