Boka ett möte

Strategi- och organisationsutveckling

Involve to evolve

En lyckad strategi- och förändringsprocess bygger på engagerade och involverade medarbetare. Genom att använda forskningsbaserade processer och effektiva metoder för engagemang utvecklar vi flexibla företag som snabbt anpassar sig till förändringar i omvärlden. Vi hjälper dig att definiera var ditt företag är idag och vart det ska i framtiden. Sedan tar vi oss dit – tillsammans.

Strategier har litet värde om de inte är förankrade i organisationen. Vår erfarenhet visar att utmaningar med strategiarbete sällan kommer från bristande analys, strategiförståelse eller förmåga att fatta bra beslut. Utmaningarna handlar i många fall om förmågan att förankra beslut i centrala delar av organisationen. Brist på förankring gör att strategier ofta är föråldrade innan de förverkligas.

Om du vill lyckas med strategiarbete när omgivningen förändras snabbt är det en förutsättning att du använder rätt metodik och förhållningssätt från första stund. Vi använder erkända ramverk som bidrar till starkt engagemang och förståelse för behovet av förändring. Vår långa erfarenhet av både strategiarbete och att skapa förändring genom människor, gör att vi kan bidra till framsteg, förankring och värdeskapande från dag ett. Som rådgivare och facilitator genom strategiprocessen är vår viktigaste uppgift att anpassa metoder, ramverk och verktyg samt att underlätta nyckelaktiviteter i styrelse, ledning och bland medarbetarna.

Tillsammans med våra kunder bygger vi även framtidens kundresor. Kundorienterad organisationsutveckling handlar om att utveckla processer, produkter eller affärsmodeller på ett sätt som gör att organisationen kan skapa högre kundvärde och bättre användarupplevelser.

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Aktivering och facilitering av strategiimplementering
  • Change management & cultural transformation
  • Team- och ledarutveckling
  • Organisations- och verksamhetsutveckling
  • Affärscoachning av nyckelpersoner

Kontakta Erik Livéus