Inom Academy inleder vi alltid med att definiera de kompetensgap som hindrar organisationen från att möta framtidens utmaningar på ett effektivt sätt. Med hjälp av det kompetensramverket som AC bygger säkerställs träning av just de unika färdigheterna som möjliggör framgång både för att nå höga resultat, trivsel och kvalitet. På Academy utformas modul baserade träningsprogram där vi blandar teori med specifik färdighetsträning i PEOPLE LAB.™

I PEOPLE LAB.™ arbetar vi med videoanalys och feedback för att öka självinsikt och skapa beteendeförändring hos grupper och individer.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

PEOPLE LAB.™ används som utgångspunkt för att bedöma ledningsteamets samarbetsnivå och effektivitet kopplat till forskning om effektiva ledningsteam. Baserat på videoanalysen skapar AC en utvecklingsplan där vi arbetar både med individuella färdigheter, strukturer, kommunikation, problemlösning och beslutsfattande i teamet. Vi erbjuder skräddarsydda moduler kopplade till definierade utvecklingsområden för temet.

TRÄNING AV NYCKELFUNKTIONER

De allra flesta organisationer har nyckelfunktioner med en avgörande roll att prestera för att organisationen ska kunna uppnå sina mål och visioner. Att göra sig medveten om eventuella kompetensgap mellan nuläge och önskat läge är centralt för att kunna designa ett skräddarsytt program för att färdighetsträna relevanta medarbetare. Träning av nyckelfunktions tillför inspiration, självinsikt specifik kompetensutveckling och beteendeförändring. Programmet leder till hållbar förändring och ger resultat över tid

INDIVIDUELT LEDARSTÖD

Genom att nyttja olika bedömningsmetoder i ett första steg skräddarsyr vi sedan ett individuellt coachningsprogram som bygger på de viktigaste fokusområdena för organisationen. Vi jobbar sedan både med traditionell coachning, men också med rollspel och färdighetsträning där vi genomför övningar för att stärka ledares kompetenser. Våra lösningar utformas efter kundens behov och strategi och syftar till att säkerställa att organisationen når sina mål och att leden når sin fulla potential

Välkommen hit för att besöka oss och få en demonstration av PEOPLE LAB.™

Kontakta oss idag!