Vi hjälper organisationer att träna och utveckla sina anställda på grupp- och individnivå så att de är rustade för att möta framtida utmaningar och har förmågan att uppnå sina egna och organisationens strategiska mål. 

Som utgångspunkt för Academy använder vi vårt Insight-koncept. Insikt och förståelse för våra kunders nuläge och framtida mål är en förutsättning för att vi ska kunna identifiera kompetensgap och skräddarsy lösningar som realiserar strategin.  

PEOPLE LAB.™ är vår tränings- och utvecklingsarena. Här kombineras träning med observation och videoanalys. Insikt och medvetenhet om det egna beteendet är centralt för utveckling. PEOPLE LAB.™ erbjuder en trygg miljö där deltagarna får praktisera ny kunskap relaterad till kompetensgap i en iscensatt situation liknande den som de möter i vardagen. 

Våra tränings- och utvecklingsprogram skapar självinsikt, medvetenhet och beteendeförändring. Vi har ett forskningsbaserat tillvägagångssätt vilket innebär att vi använder metoder som vi empiriskt vet ger effekt.  

Academy är samlingsnamnet för vårt koncept för tränings- och utvecklingsprogram. 

 

TRAINING ACADEMY 

Training Academy är modul- och systembaserad utbildning och utveckling för anställda med fokus på värderingar och kultur, arbetssätt etc. och för specifika funktioner som t.ex. personalledning, försäljning och projektledning. Vi skapar träningsmoduler som hjälper företagets anställda att uppfylla målen beskrivna i bolagets strategi.   

 

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING 

The Assessment Company skräddarsyr lösningar för att utveckla en effektiv och välfungerande ledningsgrupp. PEOPLE LAB.™ är av avgörande betydelse för utvecklingsprocessen och används till exempel för att bedöma ledningsnivå och kompetens i ljuset av vad forskning säger om effektiva team. Baserat på analysen arbetar vi med teamets arbetsbas och struktur, interaktionsaktiviteter och kommunikation. Vi erbjuder även ämnesmoduler som bygger på att ge insikt och erfarenhet relaterade till definierade utvecklingsteman som är relevanta gruppen. 

 

FUNKTIONELL TRÄNING 

The Assessment Company hjälper företag att utveckla träningskoncept för specifika funktioner/team som står inför gemensamma utmaningar. Kompetensgapet är centralt och vi utvecklar program för att träna på definierade områden. Funktionsbaserad utbildning ger inspiration, insikt och beteendeförändring genom att tillföra kunskap, träning, observation och reflektion, vilket medför varaktig förändring och utveckling och levererar resultat över tid. 

 

INDIVIDUELLT LEDNINGSSTÖD 

The Assessment Company skapar skräddarsydda utvecklingsprogram baserat på chefsbehov. Vi utvecklar program baserade på organisationens viktigaste fokusområden och utför övningar för att stärka ledarskapets nyckelfunktioner. Våra råd och lösningar skräddarsys efter behov och strategi, och syftar till att säkerställa att organisationen når sina mål och att chefer realiserar sin potential.