Boka ett möte

Träning och kompetensutveckling

Room for improvement

Med kravet på ökad förändringstakt är det essentiellt att ledare och medarbetare har den kompetens som krävs för att realisera företagets mål. Det är därför centralt att lyckas både med reskilling och upskilling. 

Med vårt koncept PEOPLE LAB™ fokuserar vi på specifik färdighetsträning i syfte att omsätta teorier till konkret handling med hjälp av verklighetsbaserade case i en trygg miljö. 

Flera tusen människor har tränat i PEOPLE LAB™ och återkopplingen är tydlig: Träningen ger stort värde och snabb effekt på mitt faktiska beteende. Vi tränar ledare i ledarskap, eftersom kontinuerlig utveckling kräver kontinuerlig träning. 

Vår metod är inspirerad av elitidrotten, där videoanalys och feedback länge har använts som en del av träningsarbetet. Vi använde samma metod när vi byggde träning- och utvecklingsarenan PEOPLE LAB™.  Metoden är avgörande för utvecklingsprocessen och används även som utgångspunkt för att utvärdera befintliga kompetenser i ett företag och, för att i nästa steg, utveckla nya kompetenser. 

Genom träning bygger vi självinsikt, trygghet och kunskap kopplat till hur man hanterar nyckelsituationer ännu bättre. Vi skapar en trygg och utvecklande arena för ledare, specialister, rådgivare och team som har ambitioner om att vara bäst i sin bransch, sektor eller disciplin. 

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Kompetensstrategi
  • Ledarskapsutveckling
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Säljträning
  • Träning av butikspersonal
  • Utveckling av rådgivare
  • Interaktion och samarbete i grupp
  • Innovation
  • Effektiva team
  • Rekryteringsutbildning

Kontakta Petra Thilers