Boka ett möte

Tjänster

Digitaliserings- och förändringstakten accelererar i samhället vilket ställer helt nya krav på organisation och medarbetare. Att skapa en flexibel organisation där ledare och medarbetare står rätt rustade för att möta framtiden är därför avgörande. Vi lägger därmed stor vikt vid att tydliggöra kopplingen mellan företagets strategiska inriktning och medarbetarnas kompetens- och utvecklingsbehov. Vi börjar med att kartlägga kompetensgap och minskar dem genom kompetensutveckling av befintliga medarbetare och rekrytering av nya.

KUNDORIENTERAD
ORGANISATIONSUTVECKLING

We’re all customers

De flesta organisationer har en uppfattning om att de sätter kunden i centrum, men studier visar att endast 30 procent av kunderna delar denna åsikt. Att se sig själv genom kundens ögon är centralt i arbetet med att skapa en organisation för framtiden.

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens kundresor. Kundorienterad organisationsutveckling handlar om att utveckla processer, produkter eller affärsmodeller som gör att organisationen kan skapa ökat kundvärde och bättre kundupplevelser.

För att uppnå bättre kundupplevelser är det viktigt att förstå hur kunderna upplever att organisationen presterar i nuläget. Arbetet börjar därför med att skapa kvalitativa och kvantitativa insikter, där kunden delar erfarenheter från sin vardag.

Insiktsarbetet ger en tydlig indikation på var utvecklingspotential finns och prioritering av ”smärtpunkter” i det vidare utvecklingsarbetet. Detta illustreras genom en kundresa, som visar vad kunden tänker, känner och gör på sin resa före, under och efter en målinriktad handling.

När bilden av kundens smärtpunkter har blivit tydlig kan arbetet med organisations- och processdesign börja. Vi använder olika metoder inom affärsmodellering, lean och innovation beroende på projekt. Målet är att anpassa processer, tjänster eller produkter på ett sätt som minskar kundernas smärtpunkter och förbättrar de områden som ger affärs- och kundvärde.

Kommande event inom Sales Academy: Häng med oss på Cirkus och se Peppe prata om sin nya bok – Leda bra eller leda bäst”

Läs mer

Ledarskap och Mentorprogram

I AC's Ledarskap- & Mentorprogram utvecklar och utmanar vi dagens ledare att ta nästa steg i karriären. Programmet riktar sig till ledare med höga ambitioner som vill ta sig an nya utmaningar.
Läs mer
Läs mer
background
Vad kan vi hjälpa till med?
 • Kundinsikt
 • Kundresor
 • Affärsmodellering
 • Processförbättringar
 • Innovation

STRATEGI OCH FÖRÄNDRING

Involve to evolve

En lyckad strategi- och förändringsprocess bygger på engagerade och involverade medarbetare. Genom att använda forskningsbaserade processer och effektiva metoder för engagemang utvecklar vi flexibla företag som snabbt anpassar sig till förändringar i omvärlden. Vi hjälper dig att definiera var ditt företag är idag och vart det ska i framtiden. Sedan tar vi oss dit – tillsammans.

Värdet av strategiska initiativ är litet om de inte är förankrade i organisationen. Vår erfarenhet visar att utmaningar med strategiarbete sällan kommer från otillräcklig analys, strategiförståelse eller beslutsförmåga. Utmaningarna ligger i stället i att förankra beslut i viktiga delar av organisationen och ge rätt förutsättningar för medarbetarna att agera i linje med strategin. Brist på förankring och fel förutsättningar innebär minskat genomslag, långsammare förändringstakt och i vissa fall att strategin är inaktuell när den väl realiseras.

Ett lyckat strategi- och förändringsarbete i en snabbt föränderlig miljö förutsätter rätt angreppsätt och tillvägagångsätt från början. Vi använder metoder som bidrar till starkt engagemang och förståelse för behovet av förändring. Vår långa erfarenhet av både strategiarbete och att skapa förändring genom människor, gör att vi kan bidra till framsteg, förankring och värdeskapande från dag ett. Som rådgivare och facilitator genom strategiprocessen är vår viktigaste uppgift att anpassa metoder och verktyg, samt att underlätta nyckelaktiviteter i styrelse, ledning och bland de anställda.

Terje Bølstad börjar som Client Partner på AC Bergen!

Läs mer

Så här skapar vi ökat kundvärde

Det centrala i strategiarbete, innovation och affärsutveckling är värdeskapande - en organisations förmåga att skapa mervärde med samma resurser, eller samma värde med färre resurser.
Läs mer
Läs mer
background

Vad kan vi hjälpa till med?

 • Aktivering och facilitering av strategiimplementering
 • Change management & cultural transformation
 • Team & Ledarutveckling
 • Organisations- och verksamhetsutveckling
 • Affärscoachning av nyckelpersoner

Kontakta Erik Livéus

TRÄNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Room for improvement

Med den ökade förändringstakten är det viktigt att ledare och medarbetare har den kompetens som krävs för att realisera företagets mål. Det är därför centralt att lyckas både med reskilling och upskilling.

Vi använder PEOPLE LAB.™ för att få en snabbare och långvarig effekt av kompetensutvecklingen.

Flera tusen människor har utbildat sig i PEOPLE LAB. ™ genom åren, och återkopplingen är tydlig: Träningen ger större värde och snabbare effekt. Vi kallar det “träning” medvetet, eftersom kontinuerlig utveckling kräver kontinuerlig träning.

Vår metod är inspirerad av elitidrott, där digitala verktyg och videoanalys länge har använts som en del av träningsarbetet. Vi använde samma metoder när vi byggde träning- och utvecklingsarenan PEOPLE LAB™.  PEOPLE LAB™ är avgörande för utvecklingsprocessen och används till exempel som utgångspunkt för att bedöma och utveckla medarbetares färdigheter och kompetens.

Genom träning bygger vi självinsikt, trygghet och förståelse för hur man hanterar nyckelsituationer ännu bättre. Vi skapar en trygg och utvecklande arena för ledare, specialister, rådgivare och team som har ambitioner om att vara bäst i sin bransch, sektor eller disciplin.

Så här skapar vi ökat kundvärde

Det centrala i strategiarbete, innovation och affärsutveckling är värdeskapande - en organisations förmåga att skapa mervärde med samma resurser, eller samma värde med färre resurser.
Läs mer

Ledarskap och Mentorprogram

I AC's Ledarskap- & Mentorprogram utvecklar och utmanar vi dagens ledare att ta nästa steg i karriären. Programmet riktar sig till ledare med höga ambitioner som vill ta sig an nya utmaningar.
Läs mer

“En spänstig kultur slår ut effektiviteten”

Marianne kommer fra ManpowerGroup hvor hun blant annet har ledet Right Management i norden igjennom flere år og vært salgsleder for Right Management Europa. Hun beskriver seg selv som en person som al...
Läs mer
Läs mer
background
Vad kan vi hjälpa till med?
 • Kompetensstrategi
 • Ledarskapsutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Säljträning
 • Träning av butikspersonal
 • Utveckling av rådgivare
 • Interaktion och samarbete i grupp
 • Innovation
 • Effektiva team
 • Rekryteringsutbildning

REKRYTERING OCH URVAL

It's all about aptitude

Rekrytering av nya medarbetare är en av de mest strategiskt viktiga arbetsuppgifter en ledare har. Konkurrensen är hög och det är avgörande att välja rätt person. “Aptitude” handlar om att identifiera en naturlig potential. Endast genom att se människor agera i en verklig situation kan man hitta den verkliga potentialen. Ibland kan den verkliga potentialen hittas där man minst förväntar sig det.

Med PEOPLE LAB™ har vi utvecklat en metod som ger högre träffsäkerhet i urvalsprocessen vid anställning av ledare och specialister. För att kandidaten ska kunna visa sin potential och sin förmåga att fylla den nya rollen använder vi oss av anpassad intervjuteknik, tester och praktiska case. I PEOPLE LAB™ bedöms kandidaten på hens förmåga att samspela och interagera, samt professionell kompetens och resonemang.

I rekryteringsprocesser krävs ofta en hög kompetens på ledare- och specialistnivå. Du behöver någon med erfarenhet och affärsförståelse som kan se rekrytering i ett strategiskt perspektiv. Vi börjar alltid uppdraget med att förstå det strategiska perspektivet och verksamhetens önskade och framtida position, det vill säga, vilka specifika färdigheter, prestationer och beteenden blir viktiga framåt för att uppfylla målen. Med aktiv sökning och några av branschens mest innovativa annonslösningar sträcker vi oss långt för att hitta rätt kandidater. Genom ett nyfiket, likvärdigt och ärligt förhållningssätt skapar vi kandidatupplevelser utöver det vanliga.

Våra konsulter har lång erfarenhet, branschkunskap och kandidatnätverk i en mängd olika branscher. Vi pratar med nyckelpersoner för att få inblick i var din organisation står idag, vart du ska i framtiden och vilka färdigheter en ny medarbetare bör ha för att driva organisationen i rätt riktning. Vi bistår med ett brett utbud av ledarskap och specialistroller:

Ledning – CEO, CFO, COO, CIO, marknadsdirektör, försäljningschef, HR -chef, innovationsdirektör, fabrikschef, teknisk chef, ledarroller inom offentlig sektorn.

Specialister – ekonomi och redovisning, analytiker, ingenjörer, KAM, kommunikation och marknadsföring, HR och HSE, hållbarhetskonsulter, projektledare, konsulter.

Bygg ett företag som tål förändringar

Ett företag som tål förändringar har en affärsmodell som ständigt utvecklas i linje med förändringar i kundernas behov.
Läs mer

Rekryteringsbranschen behöver innovation

«Jag är väldigt motiverad och ser fram emot att komma igång som en del av The Assessment Company. AC är ett innovativt och framtidsinriktat företag med tydliga ambitioner och riktning - det motiverar»
Läs mer
Läs mer
background
Vad kan vi hjälpa till med?
 • Produktion och publicering av jobbannonser via bilder eller film (green screen).
 • Programmatisk/målgruppsriktad annonsering
 • Search
 • Screening
 • Intervjuer
 • Case och arbetsprover
 • Second opinion (psykometriska tester + verklighetsnära case)
 • Interim management – matchning och uthyrning av externa ledare och specialister
 • Onboarding
 • Outplacement/konvertering
 • Rekryteringsutbildning
 • Utveckling av kandidatupplevelsen