Boka ett möte

Videoproduktion

Boka ett möte för att veta mer om hur The Assessment Company kan hjälpa er med videoproduktion.

VIDEOREKRYTERING

Medarbetarna beskriver i breda drag vad rollen innebärhur det är att jobba på företaget, vad som förväntas av kandidaten, företagskulturen samt vilka typer av personer som jobbar i företaget.

background

Fördelar med Videorekrytering

 • Ger kandidaten en bättre bild över framtida medarbetare (attraction).
 • Tydliggör företagskulturen
 • Personlig beskrivning kring aktuell roll. Medarbetarna beskriver med egna ord
 • Låt den kandidaten få få lära känna medarbetarna

VIDEO ON-BOARDING

Medarbetarna och ledarna på arbetsplatsen beskriver i detalj vilka arbetsuppgifter kandidaten ska utföra i sin framtida roll, hur företagets sytem fungerar etc. Om det är mycket olika delar kan man även dela upp slutprodukten i kapitel, eller dela upp i flera kortare filmer.

background

Fördelar med Video On-boarding

 • Ge kandidaten en flygande start till den nya rollen
 • Filmen agerar som en video manual
 • Kandidaten lär sig alla system före dom börjar jobbet
 • Spara tid med kortare On-boarding

BRANDING

AC producerar en film som belyser företagets styrkor och kultur. Företagets medarbetare som får allt att snurra. Om det är lansering av en ny produkt eller man vill förmedla en positiv känsla inför en rekrytering.  

background

Fördelar med Branding

 • Företaget får en upplyftning i PR värde på Sociala medier
 • Direkt kommunikation att detta är världens bästa arbetsplats
 • Skapa nyfikenhet kring företaget inför rekrytering